सोमवार, १४ फेब्रुवारी, २०११

सूर्यनमस्कार

आज सकाळी वर्तमानपत्रामध्ये एक बातमी वाचायला मिळाली अमेरिकेत भारतीय सूर्यनमस्कार फार लोकप्रिय जहाले आहेत.तिथे  अनेक लोक आरोग्य लाभासाठी या प्राचीन भारतीय व्यायाम प्रकारचा फायदा घेत आहेत. तेथे एक हिन्दू स्वयंसेवी संघटनेने अमेरिकेतील ४० राज्यातील २२५ शहरामद्ये आयोजित शिबिरात जवळपास दहा हजार लोकानी आपली नावे नोंदवून घेतली पण आपल्याकडे म्हणजे भारतात या विषयी काहीच तलमल नहीं
माज्या माहिती प्रमाने फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांच्या शाखेमद्ये शाश्त्रीय पध्तीने कसे करावयाचे हे शिकवते परन्तु आजकाल शाखेम्दये जाण्याचे टालले जाते सुर्यनामस्कराचे प्रसार रामदासस्वामिनी भारतभर केला त्यानी गावोगाव फिरून प्रत्येक गावात एकतरी मारोतीचे मंदिर असावे व त्यापुढे सूर्यनमस्कार काढावे सूर्य देवता ही शक्तिची वेवता आहे सूर्यनमस्कार काढून शक्तिची उपासना करावी हा त्यामागचा उद्धेश असावा. सूर्यनमस्कार म्हणजे ११ आसनाचा सुरेख मिलाप आहे.सकाळी सुर्योदयाच्या वेळी जर सूर्यनमस्कार काढले तर सर्वांगास व्यायाम होतो व दिवसभर ताजेतावाने व उत्साह राहतो.


1 टिप्पणी: