शनिवार, ९ एप्रिल, २०११

अशी आपली बायको असावी

आज सायंकाळी माझा इनबॉक्स उघडला असता मित्राने पाठविलेला बायको विषयीचा एक सुंदर पण विनोदी स्वरूपाचा इमेल दिसला. तो ब्लॉग वाचकांसाठी देत आहे.तस पहिले तर ऐंशी टक्के नवरोबाची आपल्या सहचारणी विषयी हीच अपेक्षा असते.म्हणूनच त्यांना दुसर्याची बायको नेहमी सुंदर दिसते.आपल्याही बायको मध्ये चांगले सद्गुण शोधा म्हणजे ती (स्वतःची) बायको पण वागणुकीने सुंदर वाटेल.

1 टिप्पणी: