सोमवार, १४ मार्च, २०११

फरक सांगा?

बंड्याला शाळेत पेपर सोडवताना प्रश्न आला.
Guarantee आणि Warranty यातील फरक उदाहरणासह लिहा ?
आम्हाच्या बंड्याने खालील प्रमाणे या प्रश्नाचे उत्तर लिहिले.
Guarantee म्हणजे एखादी वस्तू जर दिलेल्या मुदती मध्ये खराब झाली तर त्या बदल्यात बदलून मिळते. 
आणि Warranty म्हणजे एखादी वस्तू जर दिलेल्या मुदती मध्ये खराब झाली तर, तीच वस्तू दुरुस्त करून परत वापरण्या योग्य करतात. आता उदाहरण द्यायचे झाल्यास, समजा लग्न झालेली मुलगी सासरी चांगली वागत नसेल तर तिच्या माहेरची मंडळी तिला समजावून सांगतात असे वागायचे नाही.सर्वांशी चांगली वाग वैगेरे वैगेरे............. सांगून तिची रवानगी सासरी करतात. तर हि झाली Warranty. 

आणि माहेरची मंडळी जावयाला म्हणतात जर ही मुलगी चांगली वागत नसेल तर हिच्या लहान बहिणीला घेऊन जा ही झाली Guarantee. 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा